دوره آموزشی علمی و مهارتی رانندگی تدافعی آمبولانس در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه مشهد برگزار شد.

دوره آموزشی علمی و مهارتی رانندگی تدافعی آمبولانس در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه مشهد برگزار شد.

 

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت  حوادث دانشگاه علوم  پزشکي مشهد  در گفتگو با روابط عمومی مرکز  اظهار کرد : کارگاه آموزشی  یک روزه آشنایی با اصول رانندگي تدافعي  ويژه مسئولین وکارشناسان واحد  آموزش  اورژانس 115 دانشگاه  و مسئولین اورژانس شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه و مسئولین مناطق اورژانس 115 مشهد برگزار شد.

دکتر علی یزدانی خاطر نشان کرد: این دوره با هدف کاهش تصادفات ، کاهش خسارات و صدمات تصادف و افزايش ايمني سرنشينان خودروي آمبولانس بصورت علمی و عملی  برگزار گردید .

وی تصریح کرد:در اين كارگاه آموزشي فراگيران با فرهنگ ترافيك درون شهري و اصول مديريت زمان در رانندگي با خودروي امدادي آمبولانس و مسائل فنی  آشنا شدند و بخش های عملی نیز به صورت کامل انجام و فیلم و فایل های آن نیزدر اختیار پرسنل قرار گرفت .

وی افزود : این دوره ی تخصصي با همکاري اقای یوسفی مسئول واحد امور آمبولانس های اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  برگزارشد و پس از این دوره با هماهنگی كارشناسان واحد آموزش و امور آمبولانس های اورژانس 115 مشهد برای کلیه پرسنل تا پایان سال 1401 برگزار می گردد.