متولد شدن نوزاد پسر با تلاش کارشناسان اورژانس سبزوار

موارد خاص

 تولد نوزاد پسر در منزل توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی پایگاه اورژانس ۱۱۵ منطقه هشتم شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،صبح امروز شنبه مورخ  سیزدهم اسفندماه ،نوزاد پسر داخل منزل توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی پایگاه اورژانس  هشتم شهری متولد شد. ? طی تماس تلفنی با مرکز ارتباطات  اورژانس پیش بیمارستانی سبزوار  ، مبنی بر وجود مادری باردار در یکی از محله های شهر که از درد زایمان شکایت داشت، سریعا پرسنل اورژانس ۱۱۵ ،  به محل اعزام شدند. ?در حین ورود به منزل مادر باردار؛ بدنبال زایمان قریب الوقوع ، نوزاد توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی در داخل منزل متولد شد. ? نوزاد پسر بعد از تولد به همراه مادر در سلامت کامل به بیمارستان شهیدان مبینی منتقل شدند، حال عمومی این مادر و نوزاد خوب گزارش شده است. 

روابط عمومی سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار