ثبت 1646ماموریت درطرح سلامت نوروزی سال 1402مرکز اورژانس بم

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بم فریدون علیپور مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بم از انجام 1646 ماموریت همکاران این مرکز در ایام نوروز خبر داد.

در مورد عملکرد این مرکز در طرح سلامت نوروزی سال 1402 اظهار نمود:اورژانس پیش بیمارستانی بم در مجموع 1646ماموریت انجام داده است که از این تعداد906آن شهری و 740ماموریت جاده ای بوده است؛وی در ادامه بیان داشت : مرکز اورژانس بم 663 بیمار و مصدوم را پس از اقدامات اولیه به بیمارستان ها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم انتقال دادند. وی افرود: مرکز اورژانس بم 287ماموریت تصادفی انجام داده است که از این تعداد 90ماموریت تصادفی شهری 197تصادفی هم جاده ای بوده است مدیر مرکزاورژانس 115بم بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که بیشترین ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی بم در سیزده روز نوروز بودند، بیماران قلبی 43مورد و تنفسی 32مورد و مسمومیت 42مورد بوده است .در ادامه اقای علیپور گفت : تلفن های اورژانس6097باربه صدا در امد که از این تعداد 416تماس مزاحمت تلفنی بوده و 195تماس مشاوره بوده است. وهمچنین 2076تماس منجر به اعزام امبولانس گردید .

ایشان در پایان ضمن سپاس از مدافعان سلامت، در مورد عملکرد پرسنل عملیاتی و پرسنل دیسپچ مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم ،از رضایت بالای 90درصدی نسبت به نحوه خدمات رسانی پرسنل این مرکز طی تماس ونظر سنجی از دریافت کنندگان خدمات امدادی ،درمانی از این مرکز خبر داد.

روابط عمومی مرکز اورژانس بم