ناشنوایان در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی بهره مند می شوند

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت دسترسی به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای همه افراد جامعه امری بسیار ضروری است که متاسفانه در این زمینه برخی از گروه های جامعه مغفول مانده اند. , و یا به علت موانع جسمی و فردی امکان استفاده از آن را به تنهایی ندارند


دکتر علی یزدانی در گفتگو با روابط عمومی ، اظهار کرد یکی از این گروه ها، افراد ناشنوا هستند که به دلیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی صوتی با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ برای امدادخواهی دچار مشکل هستند و ممکن است در زمان بحران و یا بروز موارد فوریتهای پزشکی نتوانند ارتباط موثر را برقرار نمایند لذا به همین دلیل اخیرا یک شماره تلفن همراه برای ناشنوایان درنظر گرفته شده که بتوانند از طریق این شماره، امدادخواهی خود را با ارسال پیامک و ارائه آدرس متنی یا لوکیشن اعلام کنند

و جهت عملیاتی کردن این خدمت جلسات فشرده با حضور کارشناسان اداره بهزیستی و کانون ناشنوایان خراسان رضوی برگزار گردید اتا آموزش نحوه امداد خواهی و استفاده از خدمات فوریتهای پزشکی در زمان مورد نیاز به تمام افراد واجد شرایط آموزش و اعلام گردد .