اجرای طرح ضربتی کاهش آسیب های حوادث ترافیکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح ضربتی کاهش آسیب های حوادث ترافیکی در مناطق زیر پوشش این دانشگاه خبر داد.

 

دکتر علی یزدانی در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه طرح ضربتی کاهش آسیب های حوادث ترافیکی در قالب سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده است، خاطر نشان کرد: مراکز بهداشت، درمانگاه ها و بیمارستانها و اورژانس پیش بیمارستانی و سایر ارگانهای مرتبط با حوادث ترافیکی از جمله آتش نشانی، پلیس راهور، پلیس راه، نیروی انتظامی نیز هر یک وظایفی را در این طرح برعهده دارند.

وی با بیان اینکه فعالیت ارگان های مختلف در خصوص اجرای این طرح از سوی سازمان اورژانس کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد، تصریح کرد: در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از اسفندماه در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی برنامه ریزی های لازم برای آموزش پرسنل انجام شده است و یک سوپروایزر اورژانس بیمارستانی بر روند ارائه خدمت به مصدومین نظارت دارد.

دکتر یزدانی با بیان اینکه برای تجهیز امکانات آمبولانس ها و هماهنگی های بین بخشی انجام شده است، گفت: همچنین دبیرخانه ای برای پیگیری مکاتبات و تصمیمات این طرح در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش زمان رسیدگی به مصدوم در حوزه بهداشت و درمان و اطلاع رسانی عمومی از طریق صدا و سیما برای افزایش آگاهی عمومی در خصوص برخورد با مصدومین تصادفات از جمله برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه اجرای طرح ضربتی است، گفت: ارجاع به موقع بیماران و رسیدگی به مصدومین در اولویت ارایه خدمات درمانی است.