آموزش همگانی کمک های اولیه و آسیب های محیط کار به شرکت های صنعتی نیشابور

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از آموزش همگانی کمک های اولیه و آسیب های محیط کار برای پرسنل شرکت شرق صنعت و شرکت کلور ایرانیان واقع در شهرک صنعتی خیام نیشابور خبر داد.

دکتر محمد شورورزی گفت: در تاریخ 4 و ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ آموزش کمک های اولیه آموزش همگانی کمک های اولیه و آسیب های محیط کار برای پرسنل شرکت شرق صنعت و شرکت کلور ایرانیان ارائه گردید.IMG 20230425 200420


او گفت: در این کارگاه آموزشی، حدود 300 نفر از پرسنل شرکتهای شرق صنعت و کلور ایرانیان شهرک صنعتی خیام با سیستم اورژانس پیش بیمارستانی ونحوه کمک خواهی صحیح، اقدامات لازم در مواقع بحرانی ،روش مواجهه با مصدوم،آشنایی با اقدامات اولیه و ساده در بیماران سکته قلبی و سکته مغزی، تشخیص تشنج واقدامات صحیح هنگام مواجهه با آن، کنترل خونریزی های خارجی و آسیب های محیط کار آشنا شدند.

وی در پایان از زحمات همکاران واحد آموزش تقدیر و تشکر کرد و گفت این کارگاه آموزشی توسط واحد آموزش همگانی اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور ارائه گردید.
#خدمت_ادامه_دارد

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور