ثبت 3099ماموریت درفروردین ماه سال 1402مرکز اورژانس بم

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بم در فروردین ماه سال1402 بیشترین تعداد ماموریت ها را تصادفات ثبت کردند .

فریدون علیپور مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بم در مورد عملکرد این مرکز درفروردین ماه سال  1402 اظهار نمود:اورژانس پیش بیمارستانی بم در مجموع 3099ماموریت انجام داده است که از این تعداد1554آن شهری و 1545ماموریت جاده ای بوده است؛وی در ادامه بیان داشت : مرکز اورژانس بم به2183 بیمار و مصدوم را پس از اقدامات اولیه به بیمارستان ها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم انتقال دادند. وی افرود:در فروردین ماه سال 1402مرکز اورژانس بم 673ماموریت تصادفی انجام داده است که از این تعداد 239ماموریت تصادفی شهری 434تصادفی هم جاده ای بوده است مدیر مرکزاورژانس 115بم بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که بیشترین ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی بم در فروردین ماه سال 1402 بود، بیماران قلبی 104مورد و تنفسی 62مورد و مسمومیت 73مورد بوده است .در ادامه اقای علیپور گفت :در فروردین ماه امسال تلفن های اورژانس13496باربه صدا در امد که از این تعداد 947تماس مزاحمت تلفنی بوده و 423تماس مشاوره بوده است. وهمچنین 2129تماس منجر به اعزام امبولانس گردید .

ایشان در پایان ضمن سپاس از مدافعان سلامت، در مورد عملکرد پرسنل عملیاتی و پرسنل دیسپچ مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم ،از رضایت بالای 90درصدی نسبت به نحوه خدمات رسانی پرسنل این مرکز طی تماس ونظر سنجی از دریافت کنندگان خدمات امدادی ،درمانی از این مرکز خبر داد.

روابط عمومی مرکز اورژانس بم