‍ سالنامه الکترونیک اورژانس ۱۱۵ نیشابور منتشر شد

روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان از انتشار سالنامه الکترونیک اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

ابراهیم انصاریان گفت: هدف از انتشار این نشریه ارتباط بیشتر با مخاطبین و ارائه گزارش عملکرد اورژانس ۱۱۵ نیشابور به شهروندان و مخاطبین در سال ۱۴۰۱ می باشد.

او ادامه داد: این سالنامه الکترونیک با موضوع (اقدامات مهم اورژانس ۱۱۵ نیشابور در سال ۱۴۰۱ مانند بازدید وزیر محترم بهداشت و درمان از ایستگاه های سلامت اورژانس، خیرین سلامت، تاریخچه سازمان اورژانس نیشابور، برگزاری بزرگترین اردوی جهادی منطقه، آموزش بیش از ۴۴ هزار دانش آموز، معلم، کارمندان و همیاران، اخبار برجسته و مهم ) گزارش عملکرد یک ساله منتشر شد.

 روابط عمومی حوادث دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ضمن تقدیر و تشکر از گردآورندگان این نشریه یادآور شد: نشریات الکترونیکی اورژانس ۱۱۵ نیشابور به صورت فصلی و سالانه تهیه می شود تا با ارائه گزارش عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی، مخاطبین و شهروندان بیشتر با عملکرد اورژانس ۱۱۵ آشنا شوند.


 سالنامه الکترونیک اورژانس 115 نیشابور - نبض

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور

IMG 20230501 120643