کارگاه آموزشی تریاژتلفنی چهارسطحی در اصفهان برگزار شد

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از برگزاری کارگاه آموزشی تریاژتلفنی چهارسطحی سازمان اورژانس کشور در اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان، دکتر فرهاد حیدری اظهار کرد: کارگاه آموزشی تریاژتلفنی با رویکرد تریاژ چهارسطحی قطب آمایشی هفتم سازمان اورژانس کشور با مشارکت اساتید مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان به مدت ۳ روز از تاریخ دهم لغایت دوازدهم اردیبهشت ماه جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر در سالن آموزش ساختمان ستاد اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان برگزار شد.
وی افزود: در این کارگاه که با هدفِ ارتقای سطح دانش، نگرش و عملکرد کارشناسان تریاژتلفنی در مدیریت تماس امدادخواهان با ۱۱۵ به صورت تئوری و سناریوهای شبیه ساز برگزار شد، ۳۵ نفر از کارشناسان تریاژتلفنی مراکز اورژانس استانهای اصفهان و یزد شرکت کردند.
دکتر حیدری خاطرنشان کرد: در کنار هر مبحث تئوری، یک سناریو شبیه ساز عملی پیش‌بینی شده بود که اساتید، شرکت‌کنندگان را برای انجام تریاژتلفنی استاندارد راهنمایی می‌کردند.
سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، ضمن قدردانی از عملکرد واحد آموزش اورژانس استان، اظهار کرد: در پایان کارگاه، آزمون کتبی از شرکت‌کنندگان به عمل آمد و نفرات برتر معرفی شدند.
محمد علی هاشمی مسئول واحد آموزش اورژانس استان اصفهان افزود: در این کارگاه خانم فاطمه راعی، آقای علیرضا صالحی و خانم فاطمه صحرائیان بعنوان نفرات برتر معرفی شدند.