دوره آموزشی مدیریت و اطلاعات فنی آمبولانس در فسا

برگزاری دوره آموزشی مدیریت و اطلاعات فنی آمبولانس با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ فسا برگزار شد. این دوره از کلاس های آموزشی در روزهای چهارم و هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ جهت افزایش آگاهی و اصول نگهداری آمبولانس توسط واحد آموزش اورژانس جهت کلیه پرسنل برگزار گردید.