یکپارچه شدن مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ هرمزگان

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه از تجمیع مراکز پیام خبر داد.


در جلسه ای که صبح امروز با حضور رییس سازمان اورژانس کشور و رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، برگزار شد؛ دکتر جعفر میعاد فر، گفت: گستردگی طولی استان هرمزگان، شرایط آب و هوایی حاکم و تمرکز قسمت عمدهء امکانات، در مرکز استان، که نیاز به اعزام بیماران را افزایش میدهد؛ موجب فرسوده شدن بیشتر لجستیک و ناوگان آمبولانسی میشود. طبق ارزیابی انجام شده؛ فضای فیزیکی بعضی از پایگاه اورژانس مناسب نیست که، به فوریت باید در مورد آن اقدام عاجل انجام شود.
دکتر میعاد فر از تخصیص ۲۵ میلیارد ریال جهت نوسازی، تجهیز و خرید لوازم رفاهی برای پایگاه های اورژانس استان، در دو فاز خبر داد.
توسعه زیر ساخت های بیسیم، بخصوص در شرق استان و تجمیع مراکز ارتباطات اورژانس(دیسپچ) از اولویت های مهم این سازمان است که در تلاشیم طی سه ماه آینده، آن را محقق سازیم. در همین راستا ۱۰ میلیارد ریال اعتبار، جهت توسعه نرم افزار اتوماسیون عملیاتی اورژانس به این مرکز تخصیص یافت.