بازدید رییس اورژانس مازندران از ساختمان جدید پایگاه اورژانس کلاردشت

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران امروز شنبه 30 اردیبهشت 1402دکتر یحیی صالح طبری از پایگاه تازه ساخت اورژانس کلاردشت بازدید کرد.

بر اساس این گزارش وی همچنین با مدیر شبکه بهداشت ودرمان و رییس شورای شهر کلاردشت دیدار کرد.صالح طبری در این دیدار از پیگیریها و مساعدت شورای محترم شهر کلاردشت در ساخت ساختمان جدید پایگاه اورژانس تشکر و قدردانی کرد و بر ادامه همکاری جهت ساخت طبقه فوقانی پایگاه جهت جلسات و مدیریت بحران شهرستان تاکید نمود.