سرپرست جدید اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث لرستان؛ دکتر بهرام دلفان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان در حکمی محسن آدینه‌وند را به عنوان سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه منصوب کرد.

محسن آدینه‌وند، معاون اجرایی سازمان اورژانس لرستان، معاون شبکه بهداشت و درمان سپیددشت، رییس اداره امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد، مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث شهرستان خرم آباد و کارشناس خبره سازمان اورژانس کشور را در کارنامه خود دارد.

پیش از این، دکتر مهدی غیبی عهده دار این مسئولیت بود.