ثبت 2751ماموریت دراردیبهشت ماه سال 1402مرکز اورژانس بم

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بم در اردیبهشت ماه سال1402 بیشترین تعداد ماموریت ها را تصادفات ثبت کردند .

 

 

اقای فریدون علیپور مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بم در مورد عملکرد این مرکز دراردیبهشت ماه سال 1402 اظهار نمود:اورژانس پیش بیمارستانی بم در مجموع 2751ماموریت انجام داده است که از این تعداد1175آن شهری و 1576ماموریت جاده ای بوده است؛وی در ادامه بیان داشت : مرکز اورژانس بم به1809 بیمار و مصدوم را پس از اقدامات اولیه به بیمارستان ها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم انتقال دادند. وی افرود:در اردیبهشت ماه سال 1402مرکز اورژانس بم 782ماموریت تصادفی انجام داده است که از این تعداد 285ماموریت تصادفی شهری 497صادفی هم جاده ای بوده است مدیر مرکزاورژانس 115بم بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که بیشترین ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی بم در اردیبهشت ماه سال 1402 بود، بیماران قلبی 99مورد و تنفسی 60مورد و مسمومیت 63مورد بوده است .در ادامه اقای علیپور گفت :در اردیبهشت ماه امسال تلفن های اورژانس14682باربه صدا در امد که از این تعداد 1080تماس مزاحمت تلفنی بوده و 475تماس مشاوره بوده است. وهمچنین 2244تماس منجر به اعزام امبولانس گردید .

ایشان در پایان ضمن سپاس از مدافعان سلامت، در مورد عملکرد پرسنل عملیاتی و پرسنل دیسپچ مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم ،از رضایت بالای 90درصدی نسبت به نحوه خدمات رسانی پرسنل این مرکز طی تماس ونظر سنجی از دریافت کنندگان خدمات امدادی ،درمانی از این مرکز خبر داد.

روابط عمومی مرکز اورژانس بم