بازگشت به زندگی مرد 60 ساله سبزواری پس از احیای موفق تکنسین اورژانس 115

احیای موفق

بازگشت به زندگی آقایی ۶۰ ساله ، پس از احیا موفق توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ پایگاه منطقه هشتم شهری سبزوار

 

 

در پی تماسی با مرکز ارتباطات اورژانس سبزوار مبنی بر ایست قلبی تنفسی آقایی ۶۰ ساله در خیابان دانشگاه ، سریعا نیروهای اورژانس نزدیک‌ترین پایگاه(پایگاه اورژانس منطقه هشتم) ، به محل اعزام شدند

پس از رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی، مشاهده شد که بیمار هیچ گونه علائم حیاتی ندارد بنابراین عملیات CPR (احیای قلبی ریوی) به سرعت توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی برای بیمار انجام شد

حین اعزام بیمار با آمبولانس نیز عملیات لوله‌گذاری تنفسی CPR تا رسیدن آمبولانس به بیمارستان ادامه یافت و بیمار با برگشت علائم حیاتی، تحویل بیمارستان فوق تخصصی حشمتیه شد

همکاران عملیاتی:  حمیدکریمی؛ محمد رضا خزری

روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار