پیگیری مطالبات پرسنلی، اولویت تیم مدیریتی اورژانس نیشابور در سال جدید

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور در گفتگو با روابط عمومی این مرکز از برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین پایگاه های اورژانس ۱۱۵ نیشابور با تیم مدیریت این مرکز جهت پیگیری مشکلات و مطالبات خبر داد.

 

 

دکتر محمد شورورزی با بیان اینکه پیگیری مطالبات به حق پرسنل باعث دلگرمی و افزایش انگیزه کارکنان و متعاقب آن عملکرد بهتر در ارائه خدمت خواهد شد، گفت: در این جلسه پرسنل جاده ای و شهری در فضای صمیمی خواسته های خود را به صورت حضوری به گوش تیم مدیریتی اورژانس رساندند و تیم ستادی نیز اهم فعالیت ها و اقدامات انجام شده را گزارش نمودند.

وی در ادامه از همکاران خوب اورژانس ۱۱۵ نیشابور که به صورت یکپارچه در این جلسه حضور داشتند تشکر و قدردانی کرد و این گونه جلسات را، باعث پیشرفت هر سازمانی دانست.

گفتنی است اولین جلسه تیم مدیریت و مسئولین پایگاه های نیشابور، یکشنبه، ۷ خرداد، در محل سالن جلسات مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی حکیم و با حضور پرسنل عملیاتی، مسئولین پایگاه، نماینده شورای صنفی و کارکنان ستادی اورژانس برگزار شد.