۱۲ فوتی و بیش از هزار و هشتصد مصدوم در حوادث ترافیکی دوماه گذشته غرب خراسان رضوی

سوانح جاده ای

عباس کافی، رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت طی دو ماه اخیر و در حوادث ترافیکی ماههای خرداد و تیر ۱۴۰۲ تا به امروز، بیش از ۱۸۰۰ مصدوم حوادث ترافیکی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی اورژانس این دانشگاه، درمان و به بیمارستانهای غرب خراسان، منتقل شده اند.

 

 

از این تعداد ماموریت، متاسفانه ۱۲ نفر در سر صحنه تصادف و قبل از رسیدن پرسنل اورژانس، فوت شدند که برای دو ماه رقم نسبتاً بالایی می باشد.

حوادث ترافیکی محورهای مواصلاتی منتهی به سبزوار، متاسفانه بیشترین حجم ماموریت های ترافیکی سازمان اورژانس سبزوار را شامل می‌گردد.〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی سبزوار