پرواز بالگرد اورژانس نیشابور جهت امداد رسانی به مادر باردار

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور؛ در ساعت ۱۳:۰۸ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ بالگرد اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور به درخواست اورژانس پایگاه برزنون به پرواز درآمد.

سید حمید حسینی، رئیس اورژانس نیشابور از تماس مددجو خانمیبا علائم درد شکمی ک در اواخر هفته بارداری بود خبر داد.

 

او گفت: پس از اخذ شرح حال توسط کارشناسان اورژانس پایگاه برزنون با توجه به اورژانسی بودن وضعیت مادر باردار هماهنگی های لازم با مرکز ارتباطات جهت انتقال هوایی در دستور کار واحد هماهنگی عملیات این مرکز قرار گرفت و بالگرد اورژانس جهت نجات جان مادر در آسمان نیشابور به پرواز در آمد و مددجو تحت مراقبت کامل به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شد.


حسینی در پایان ضمن تشکر از تلاش تیم های عملیاتی و ارتباطی و کادر پروازی اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور عنوان کرد؛ انجام مراقب های بهداشتی لازم به ویژه در هفته های پایان بارداری و مراجعه زود هنگام به مراکز بهداشتی، وقوع اورژانس های زنان و زایمان را تا حد زیادی کاهش می دهد؛ لذا مادران باردار نسبت به مراجعه به هنگام به مراکز بهداشتی و انجام مراقبت های بارداری اهتمام ورزند.


روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
#همیشه_با_شماییم