اخبار آموزشی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، کلاس آموزشی کمک های اولیه جهت 60 نفر از پرسنل آتش نشانی استان در دو روز برگزار گردید.

ادامه مطلب...

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: ٣۰ درصد آمار آسیب دیدگان در بین حوادث و سوانح رانندگی در سطح شهر مربوط به عابرین پیاده و در آمار تصادفات جاده ای مربوط به سرنشین خودروهای سبک است

ادامه مطلب...

اولین دوره کارگاه حمایت بیماران قلبی در پیش بیمارستانی (PHCLS) در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی فسا با حضور 24 نفر از پرسنل عملیاتی و با همکاری اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا (دکتر بیژنی ریاست دانشکده پرستاری و ریاست اورژانس، امیر فقیهی) و مدرسین واحد آموزش و پژوهش مرکز اورژانس فسا (فاضل افروز، احمد زارعی، یوسف کریم زاده و سعید عابدی) برگزار شد.

ادامه مطلب...

اولین دوره کارگاه حمایت بیماران قلبی در پیش بیمارستانی (PHCLS) در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی فسا با حضور 24 نفر از پرسنل عملیاتی و با همکاری اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا (دکتر بیژنی ریاست دانشکده پرستاری و ریاست اورژانس، امیر فقیهی) و مدرسین واحد آموزش و پژوهش مرکز اورژانس فسا (فاضل افروز، احمد زارعی، یوسف کریم زاده و سعید عابدی) برگزار شد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...