اخبار آموزشی فرهنگی

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با روابط عمومی اظهار کرد: دوره آموزشی در قالب کارگاه مهارت های بالینی طراحی شده است یکی از مهم ترین دوره های آموزشی است که سطح مهارت های مهم کارشناسان فوریتهای پزشکی در مواجه با بیمار و مصدوم را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و اصول علمی و مهارتی را مجدد به فراگیران آموزش می دهد .

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی دوره آموزش آشنایی دانش آموزان با اورژانس پیش بیمارستانی و همچنین نحوه درخواست کمک و آدرس دهی به دانش آموزان پایه ابتدایی مدرسه گلستان به همت واحد آموزش اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برگزار گردید.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 قم ، خانم سعادتمند رئیس اداره حوادث ، بلایا و پایش مراقبت های درمانی در تشریح برگزاری این کارگاه گفت : این کارگاه با هدف آمادگی کارشناسان و مسئولین واحدهای مراکز در مقابله با حوادث و بلایا برگزار شد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...