اخبار آموزشی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مازندران امروز چهارشنبه 30 شهریور1401، کارگاه اورژانسهای زنان و زایمان برای کارشناسان فوریتهای پزشکی استان مازندراندر دانشگاه علوم پزشکی مازندران، برگزار شد.

ادامه مطلب...

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تا کنون یک هزار و 160 نفر از پرسنل عملیاتی ،مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات و پزشکان مشاور و ستادی این دانشگاه در قالب 58 دوره زیر پوشش دوره آموزشی مدیریت مصدومین ترومایی (PHTM) قرار گرفتند.

ادامه مطلب...

مدیر حوادث دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: در چند روز اخیر بسیاری از استان ها با سیلاب های شدید مواجه شده اند و متاسفانه خسارت‌های جانی و مالی به همراه داشته است و با توجه به این شرایط، با اقدامات پیش و حین بروز سیلاب، می‌توان خسارات و تلفات این پدیده را کاهش داد

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...