اخبار آموزشی فرهنگی

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: توانمند سازی و افزایش دانش همکاران حوزه پیش بیمارستانی یکی از اهداف اصلی در سال 1402 است و تماس با تلفن اورژانس و سپس پاسخ به سوالات کارشناسان پاسخگو و انجام تریاژ تلفنی ، به عنوان اولین گام در نجات جان بیماران و مصدومین محسوب می شود.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران چهارمین دوره پایش کیفی کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران با شیوه برگزاری آزمون آسکی کارگاهی با طرح سناریو در غالب4ایستگاه شامل ،phcls دستورالعمل های اورژانس پیش بیمارستانی، آفلاین ها با محوریت ارزیابی بیمار و مدیریت راه هوایی درروزهای شنبه و یکشنبه 3 و 4 تیرماه 1402در شهرستان گلوگاه برگزار گردید.
ادامه مطلب...

سید حمید حسینی معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از برگزاری مراسم تجلیل از همیاران و دانشجویان که در طرح سلامت نوروزی و اردوی جهادی با مرکز اورژانس نیشابور همکاری داشتند خبر داد.

 

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...