اخبار آموزشی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران امروز سه شنبه 29خرداد 1402،سمینار پزشکی قانونی در اورژانس پیش بیمارستانی، برای کارشناسان فوریتهای پزشکی، پزشکان و پرسنل مراکز پیام و ارتباطات اورژانس مازندران برگزار شد.

ادامه مطلب...

در تاریخ 22 خرداد ماه 1402 نماینده معاونت آموزشی سازمان اورژانس کشور و نماینده طب اورژانس قطب خوزستان جهت ارزیابی و بررسی راه اندازی رشته کارشناسی فوریتهای پزشکی ، در دفتر راست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان حضور یافتند.

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، هفتمین دوره کارگاه PHCLS درروزهای یکشنبه و دوشنبه ،21و22 خرداد ماه1402، درشهرستان ساری برگزار شد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...