چطور به اورژانس کمک کنیم ؟

وظیفه اورژانس 115 کمک به بیماران و مصدومین در شرایط بحرانی است. اما شهروندان چطور میتوانند در این مسیر به اورژانس کمک کنند. پاسخ این سوال را در این ویدیو خواهید یافت. تهیه شده در اورژانس آذربایجان شرقی