نکات کلیدی هنگام مواجهه با فرد مصدوم

آیا می دانید به هنگام مواجهه با فردی که دچار آسیب یا مصدومین شده چه باید کرد ؟ این ویدیو مهمترین اقداماتی که می توان برای چنین فردی انجام داد را به شما می آموزد.