مارگزیدگی

مارگزیدگی اتفاق شایعی نیست اما در ایام تعطیل که سفر به دامان طبیعت طرفداران زیادی دارد، ممکن است اتفاق بیفتد. اگر می خواهید بدانید برای کمک به فرد دچار مارگزیدگی چه باید کرد، این ویدیو را از دست ندهید. تهیه شده در اورزانس همدان