سکته قلبی چیست ؟

سکته قلبی یک عارضه خطرناک و مرگبار است. اما انجام برخی اقدامات در لحظات اولیه بروز آن می تواند زندگی بیمار را از مرگ حتمی نجات دهد. در این ویدیو با این اقدامات آشنا خواهید شد.