مسمومیت با منوکسیدکربن ( قاتل خاموش)

اگر نام مونوکسیدکربن را شنیده باشید، حتما می دانید که مسمومیت با این گاز بی بو ، بیرنگ و فوق العاده کشنده یکی از شایعترین حوادث منجر به فوت در ماه های سرد سال است. برای آشنایی بیشتر با خطرات ناشی از این گاز خطرناک، این ویدیو را حتما ببینید.