مسمومیت دارویی کودکان ( نکات آموزشی)

مسمومیت دارویی کودکان نتیجه اشتباه ما بزرگترهاست. نکات کلیدی مطرح شده در این ویدیو به شما کمک می کند تا با این اشتباهات آشنا شوید. اگر کودک خردسال در منزل دارید این ویدیو را حتما ببینید.