تشنج چیست؟

دیدن فردی که روی زمین افتاده و بدنش دچار حرکات و انقباضات غیر طبیعی است چندان خوشایند به نظر نمی رسد. اما یاد گرفتن اینکه چطور می شود به چنین فردی کمک کرد اتفاق خوشایندی است. مشاهده این ویدئو اطلاعات مفیدی در ارتباط با صرع و تشنج به شما خواهد داد. ( تهیه شده توسط اورژآنس 115 بم)