کارگاه علمی- مهارتی حمایت پیشرفته بیماران قلبی برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

نخستین کارگاه آموزشی حمایت پیشرفته بیماران قلبی متناسب با استاندارد های سازمان اورژانس کشور ویژه کارشناسان فوریت های پزشکی در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.

دکتر امیری، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه تربت حیریه؛ آموزش را رکن اساسی در ارتقا مجموعه دانست و گفت: اورژانس پیش بیمارستانی بعنوان نخستین حلقه ارائه خدمات بالینی به مصدومان و بیماران است.

 

وی یادگیری مستمر و بروز رسانی دانش را امری الزامی دانست و بیان کرد در لحظات اولیه باید بیماران را به خوبی مدیریت کرد و ادامه فرایند درمان را تسهیل کرد.

دکتر محمد جواد امیری با اشاره به حضور جمعی از مدرسان اورژانس کشور در این دوره عنوان کرد: نخستین دوره این کارگاه به مدت دو روز (صبح و عصر) در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه و با حضور 30 نفر از کارشناسان فوریت های پزشکی برگزار گردید. همچنین با توجه به اهمیت و برنامه ریزی های صورت گرفته این دوره تا پایان سال هر ماه برای سایر کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در نظر گرفته شده است.